Twoja taryfa standardowa:

 

Telefon
stacjonarny:

Telefon
komórkowy:

1

 centów/min.1)

5

 centów/min.1)

 

9 centów/min.1)

 

SMS: zawsze

15 centów/min1)

 

Twoje Opcje:

 

allnet400 Cena za 30 dni: 1990 €2)

5 GB High Speed Internet dla mobilnego surfowania w sieci przez telefon.


 

allnet400 Cena za 30 dni: 1490 €11)

3 GB High Speed Internet dla mobilnego surfowania w sieci przez telefon.

 


 
Twoje Opcje:

 

allnet400 Cena za 30 dni: 990 €7)
Promocja do 31.03.2014. Następnie € 14,90 / 30 dni

400 minut do wszystkich sieci w Niemczech i Polsce.


allnet400 Cena za 30 dni: 1990€3)

500 minut do wszystkich sieci w Niemczech i Polsce.

+ E-Plus Flat

+ Internet Flat (Highspeed do 500 MB)


 
Posiadasz już kartę Ortel SIM?

Uaktywnij kartę SIM


 

Kup kartę SIM
Karta prepaid Ortel Mobile

Włącznie z sumą startową o wysokości
750 €

995 €

Więcej tanich opcji dla Ciebie:

 

  allnet400 Cena za 30 dni:
990 €6)
  1 GB High Speed Internet dla mobilnego surfowania w sieci przez telefon.
Wskazówki prawne
Ortel Mobile GmbH, Gladbecker Strasse 3, 40472 Düsseldorf

Taryfa
1) Taryfa standardowa:
Ważna od 02.09.2013 i tylko dla kart SIM aktywowanych po 15.8.2012
 • Naliczanie minutowe 60/60.
 • 9 centów/min + 9 centów (jednorazowe opłata za ustanowienie połączenia / rozmowę na terenie Niemiec);
 • 1 cent/min + 15 centów (jednorazowa opłata za ustanowienie połączenia / rozmowę międzynarodową).
 • 15 centów za SMS.
  Poczta głosowa 9 centów/min + 9 centów (jednorazowa opłata za ustanowienie połączenia).
 • Gorąca linia (1155) Ortel Mobile bezpłatnie.

Przedstawione tu oferty dostępne są wyłącznie z kartą pre-paid Ortel w taryfie standardowej. W przypadku wystarczającej ilości środków na karcie oferty przedłużają się po upływie 30 dni automatycznie. W przypadku braku wystarczającej ilości środków na karcie oferty zostają zawieszone. Stają się one aktywne w momencie zasilenia konta. Po przekroczeniu lub wyczerpaniu standardowo dostępnych środków, o czym klienci informowani są SMS-em, ponownie obowiązuje taryfa standardowa, zgodnie z aktualnym cennikiem taryf. Niewykorzystane środki przepadają z końcem okresu obowiązywania danej oferty. Wyczerpanie standardowo dostępnych środków zależne jest od naliczania. Oferty dostępne są każdorazowo tylko raz na 30 dni i można z nich zrezygnować wybierając numer 1155. Ofert nie można łączyć ze sobą.

2) Internet-FLAT 5GB:
Oferta 19,90 euro / 30 dni
 • W ramach pakietu danych do 5GB na okres obowiązywania oferty dostępne jest połączenie o szybkości transmisji danych do 7,2 Mbit/s, po wykorzystaniu obowiązuje szybkość transmisji danych GPRS (maks. 56 kbit/s).
 • Dotyczy danych przesyłanych pakietowo w sieci E-Plus UMTS i GPRS poza połączeniami roamingowymi i międzynarodowymi.
 • Korzystanie z usługi Voice over IP (VoIP) jest niedozwolone.
 • Naliczanie: 10 KB.

3) Premium Paket:
Dostępny za cenę 19,90 EUR/30 dni.
 • Zawiera do 500 bezpłatnych minut (naliczanie 60/60) do wszystkich polskich i niemieckich sieci i dodatkową jednolitą stawkę do wszystkich sieci E-Plus (telefonowanie
 • bez żadnych ograniczeń do całej sieci E-Plus), jak również jednolitą stawkę internetową (każdorazowo bez roamingu i numerów o podwyższonej opłacie). • W przypadku jednolitej stawki internetowej dostępna
 • jest na czas trwania danej opcji, do objętości danych wynoszącej 500 MB, prędkość do 7,2 Mbit/s, później prędkość GPRS (maks. 56 kbit/s); • Voice over IP i Peer-to-Peer są niedostępne. • Obowiązuje dla
 • przekazywania pakietów danych w sieci E-Plus UMTS i GPRS z wyjątkiem roamingu i rozmów międzynarodowych. • Naliczanie: 10 KB.
6) Internet XL:
Oferta za 9,90 euro / dostępna przez 30 dni.
 • W ramach pakietu danych do 720 MB na okres obowiązywania oferty dostępne jest połączenie o szybkości transmisji danych do 7,2 Mbit/s, potem obowiązuje szybkość transmisji danych GPRS (maks. 56 kbit/s).
 • Dotyczy danych przesyłanych pakietowo w sieci E-Plus UMTS i GPRS poza połączeniami roamingowymi i międzynarodowymi.
 • Korzystanie dozwolone wyłącznie przy użyciu telefonu komórkowego/smartfona.
 • Korzystanie z usługi Voice over IP (VoIP) jest niedozwolone.
 • Naliczanie: 10 KB.


7) All-Net 400:
dostępne za 9,90 euro / na okres 30 dni.
(cena promocyjna ważna od 01.06.2013 do 31.03.2014 – po upływie okresu promocyjnego 14,90 euro / 30 dni). W pakiecie do 400 minut (naliczanie 60/60) do wszystkich niemieckich sieci oraz sieci w Belgii, Danii, Niemczech, Finlandii, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Kanadzie, Holandii, Austrii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Hiszpanii, Czechach, na Węgrzech, w USA (każdorazowo bez roamingu i numerów specjalnych).


11) Internet-FLAT 3GB:
Oferta 14,90 euro / 30 dni dostępna opcjonalnie, wyłącznie z kartą prepaid Ortel, aktywowaną po 14.08.12.
 • W ramach pakietu danych do 3GB na okres obowiązywania oferty dostępne jest połączenie o szybkości transmisji danych do 7,2 Mbit/s, po wykorzystaniu obowiązuje szybkość transmisji danych GPRS (maks. 56 kbit/s).
 • Dotyczy danych przesyłanych pakietowo w sieci E-Plus UMTS i GPRS poza połączeniami roamingowymi i międzynarodowymi.
 • Korzystanie z usługi Voice over IP (VoIP) jest niedozwolone.
 • Naliczanie: 10 KB.