Verein zur Förderung und Integration Polnischer Kinder in der Berliner Gesell. e.V.

Stowarzyszenie na rzecz promocji i integracji polskich dzieci w Berlinie

Kinderladen Maluch (sklep dziecięcy) powstał przy dużej inicjatywie własnej i zaangażowaniu polskich i niemieckich rodziców oraz wychowawczyń w roku 1986, i funkcjonował wówczas jako powstały z inicjatywy rodzicielskiej sklep dziecięcy w Berlinie. Idea przekształcenia w niemiecko–polskie przedszkole, zanim przyoblekła się w rzeczywiste kształty, rodziła się przez ponad rok. W dniu 1 czerwca 1986 r. sklep przyjął pierwsze dzieci. W tym czasie pomieszczenia sklepu dla dzieci mieściły się przy pobliskiej ulicy Perleberger Straße 31, w berlińskiej dzielnicy Moabit. W roku 1997 sklep dla dzieci przeniósł się do dzisiejszych, piękniejszych, a przede wszystkim większych pomieszczeń. To już drugie pokolenie berlińczyków zapisuje tam swoje dzieci.

Kontakt:
Stephanstraße 17
10559 Berlin

Tel.: 030 – 39 67 815