Новата опция Best Europe

Телефонирай за 7 цента/мин* в мобилна телефонна мрежа на твоята държава от ЕС чрез Best Europe

Цените за телефониране в ЕС продължават да се променят. Вече от две години не се дължат такси за роуминг за повиквания от мрежи от страните/членки на ЕС към родната страна, например за повиквания до вкъщи по време на отпуск. Но за повикванията от Германия към други държави-членки на ЕС досега нямаше горна граница за таксите.

От 15.5.2019 г. влиза в сила нова разпоредба на ЕС. С новата разпоредба, след отпадането на таксите за роуминг, сега цените за разговори към държави от ЕС също стават по-изгодни и се ограничават до максимум 22,61 цента за минута. С Ortel Mobile можеш да телефонираш още по-изгодно към чужбина. Сега можеш да телефонираш само за 7 цента на минута* към мобилни телефони в твоята държава, а към фиксираната мрежа цената е дори от 1 цент за минута*.  Цените за нашата опция Best Europe са дори по-ниски от тези, които предписва Европейският парламент. Така ние гарантираме, че можеш да телефонираш евтино с чужбина и да се обаждаш винаги изгодно до твоята държава по единни цени за минута.

Best Europe е твоят най-добър път към ниските телефонни тарифи в ЕС и изгодните телефонни разговори към други държави от ЕС.

Предимства

  • В мобилните телефонни мрежи на ЕС: от 7 цента/мин* до всички страни от ЕС
  • В фиксираните телефонни мрежи на ЕС: от 1 цента/мин* до всички страни от ЕС
  • Заяви безплатно допълнително Best Europe
  • Телефонирай още по-изгодно към твоята родна страна
  • Важи за всички държави от ЕС
  • Просто заяви допълнително чрез Ortel Mobile App (App Store / GooglePlay) или чрез SMS

Цени за минута в Европа

Опция за книга

*Best Europe (0 EUR за 28 дни период на действие на опцията) може да бъде заявена допълнително към стандартната тарифа Ortel Mobile. Посочените цени са валидни за разговори от Германия плюс еднократна такса за свързване от 15 цента за всеки разговор (всички цени на www.ortelmobile.de). Отчитане 60/60. Не важи за специални номера. Продължаването се осъществява автоматично, ако не прекратиш опцията в края на съответния период на действие. Ако опцията не бъде заявена, важат цените съгласно стандартната тарифа (всички цени на www.ortelmobile.de).

 

Вече имате SIM карта на Ortel Mobile?

Тогава сте попаднали на правилното място! Просто изберете подходяща опция, заредете я и готово!

Сигурност
  • Сигурно плащане
  • SSL криптиране
  • Пълен контрол върху разходите

Ortel Mobile е част от Telefónica Deutschland

Предимствата, които ви предлага Ortel Mobile

SIM-карта без договор

С предплатена SIM-карта на Ortel ще се обаждате и ще сърфирате през телефона си в страната и в чужбина гъвкаво и на ниски цени - и без никакви ангажименти за дългосрочен договор. Наред с това можете да се възползвате от множеството предимства на по-изгодната предплатена тарифа и от разнообразните ни опции. За всекиго има подходяща тарифа.

Предварително плащане

"Предплатена" значи да платите предварително. Купувате си SIM-карта и я зареждате с кредит. След това можете да изберете подходяща опция от разнообразните ни предложения. Щом изразходвате кредита си, обажданията и SMS-ите се блокират. Ще можете обаче и занапред да приемате обаждания.

Без дългосрочен договор

Няма нужда да сключвате дългосрочен договор. За да се обаждате с Ortel, ви е нужен единствено разкодиран мобилен телефон. Можете да поръчате SIM-картата безплатно онлайн заедно с началния кредит.

Гъвкава смяна на опциите

Всеки месец имате възможност да сменяте тарифата си в Ortel. Така с Ortel винаги ще имате пълен контрол над телефонните си разходи.

Без допълнителни разходи

Тъй като няма месечна такса, няма допълнителни разходи с предплатената SIM карта на Ortel.Тоест няма опасност да се изненадате неприятно, щом погледнете телефонната си сметка.

Фиксирана тарифа за собствениците на смартфони

И на собствениците на смартфони Ortel предлага гъвкави тарифи. Фиксираните тарифи за сърфиране през телефона могат да се избират безпроблемно всеки месец. Хубавото е, че в края на месеца можете да се откажете от тази фиксирана тарифа. Ако ви предстои месец с голямо потребление на интернет или знаете, че ще пътувате надалеч, можете да изберете подобна тарифа и като еднократно допълнение.

Показване на информация за тарифните планове и правни бележки