Новата опция Best Europe

Телефонирай за 7 цента/мин36 в мобилна телефонна мрежа на твоята държава от ЕС чрез Best Europe

Цените за телефониране в ЕС продължават да се променят. Вече от две години не се дължат такси за роуминг за повиквания от мрежи от страните/членки на ЕС към родната страна, например за повиквания до вкъщи по време на отпуск. Но за повикванията от Германия към други държави-членки на ЕС досега нямаше горна граница за таксите.

От 15.5.2019 г. влиза в сила нова разпоредба на ЕС. С новата разпоредба, след отпадането на таксите за роуминг, сега цените за разговори към държави от ЕС също стават по-изгодни и се ограничават до максимум 22,61 цента за минута. С Ortel Mobile можеш да телефонираш още по-изгодно към чужбина. Сега можеш да телефонираш само за 7 цента на минута36 към мобилни телефони в твоята държава, а към фиксираната мрежа цената е дори от 1 цент за минута36.  Цените за нашата опция Best Europe са дори по-ниски от тези, които предписва Европейският парламент. Така ние гарантираме, че можеш да телефонираш евтино с чужбина и да се обаждаш винаги изгодно до твоята държава по единни цени за минута.

Best Europe е твоят най-добър път към ниските телефонни тарифи в ЕС и изгодните телефонни разговори към други държави от ЕС.

Предимства

  • В мобилните телефонни мрежи на ЕС: от 7 цента/мин36 до всички страни от ЕС
  • В фиксираните телефонни мрежи на ЕС: от 1 цента/мин36 до всички страни от ЕС
  • Заяви безплатно допълнително Best Europe
  • Телефонирай още по-изгодно към твоята родна страна
  • Важи за всички държави от ЕС
  • Просто заяви допълнително чрез Ortel Mobile App (App Store / GooglePlay) или чрез SMS

Цени за минута в Европа

Опция за книга

Вече имате SIM карта на Ortel Mobile?

Тогава сте попаднали на правилното място! Просто изберете подходяща опция, заредете я и готово!

Сигурност
  • Сигурно плащане
  • SSL криптиране
  • Пълен контрол върху разходите

Ortel Mobile е част от Telefónica Deutschland

Предимствата, които ви предлага Ortel Mobile

SIM-карта без договор

С предплатена SIM-карта на Ortel ще се обаждате и ще сърфирате през телефона си в страната и в чужбина гъвкаво и на ниски цени. Наред с това можете да се възползвате от множеството предимства на по-изгодната предплатена тарифа и от разнообразните ни опции. За всекиго има подходяща тарифа.

Предварително плащане

"Предплатена" значи да платите предварително. Купувате си SIM-карта и я зареждате с кредит. След това можете да изберете подходяща опция от разнообразните ни предложения. Щом изразходвате кредита си, обажданията и SMS-ите се блокират. Ще можете обаче и занапред да приемате обаждания.

Без дългосрочен договор

Няма нужда да сключвате дългосрочен договор. За да се обаждате с Ortel, ви е нужен единствено разкодиран мобилен телефон. Можете да поръчате SIM-картата безплатно онлайн заедно с началния кредит.

Гъвкава смяна на опциите

Всеки месец имате възможност да сменяте тарифата си в Ortel. Така с Ortel винаги ще имате пълен контрол над телефонните си разходи.

Без допълнителни разходи

Тъй като не се начислява месечна такса, нито се прилага минимално потребление, с предплатената SIM-карта на Ortel не възникват допълнителни разходи. Тоест няма опасност да се изненадате неприятно, щом погледнете телефонната си сметка.

Фиксирана тарифа за собствениците на смартфони

И на собствениците на смартфони Ortel предлага гъвкави тарифи. Фиксираните тарифи за сърфиране през телефона могат да се избират безпроблемно всеки месец. Хубавото е, че в края на месеца можете да се откажете от тази фиксирана тарифа. Ако ви предстои месец с голямо потребление на интернет или знаете, че ще пътувате надалеч, можете да изберете подобна тарифа и като еднократно допълнение.