Алтернативен доставчик на роуминг

Съгласно Регламент (ЕС) № 531/2012 след 01.07.2014 г. имате възможност да избирате регулирани роуминг услуги, които се предоставят от алтернативни доставчици на роуминг в наземни обществени мобилни съобщителни мрежи от Европейския съюз, в т.ч. Лихтенщайн, Исландия и Норвегия.

За да можете да използвате алтернативен доставчик на роуминг в други страни от ЕС, трябва да сключите с него допълнителен договор. Като клиент Вие можете да преминавате безплатно по всяко време към алтернативен доставчик на роуминг. Националните договорни задължения към Ortel Mobile GmbH се запазват.

Съществуват два вида алтернативни доставчици на роуминг, между които можете да избирате в други страни от ЕС:

  • Алтернативни доставчици на роуминг за всички регулирани роуминг услуги, т.е. гласови услуги, SMS и пренос на данни
  • Доставчици на местни роуминг услуги за данни

Забележка: Преди да изберете нов доставчик на алтернативни роуминг услуги, внимателно сравнете неговите условия с изгодните условия за роуминг на Ortel Mobile! Международна тарифа на Ortel Mobile за ЕС: входящите обаждания се таксуват по 0 евроцента/мин, а изходящите обаждания в рамките на ЕС само по 5 евроцента/мин; за мобилно сърфиране се таксуват по 5 евроцента/MB и по 2 евроцента на изпратен SMS в рамките на ЕС. Допълнително Ви предлагаме Интернет пакет ЕС 100 и Гласов пакет ЕС 100 само за 4,99 € за 7 дни. Подробна информация за актуалните условия за роуминг ще намерите в раздела за изтегляне.

 

Алтернативни доставчици на роуминг за всички регулирани роуминг услуги:

Информацията по-долу се отнася за доставчиците на всички регулирани роуминг услуги, т.е. гласови услуги, SMS и пренос на данни.

Заявяване:
Можете да избирате само един алтернативен доставчик на роуминг, който има техническа свързаност с E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG. За съжаление, в момента няма алтернативен доставчик на роуминг, който да има свързаност с E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG. Поради това в момента не е възможно да се извърши смяна.

Щом някой алтернативен доставчик на роуминг има свързаност с E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG, смяната към него ще бъде безплатна и ще се извърши в рамките на един работен ден. Ще бъдете уведомени за успешно извършената смяна със SMS от Ortel Mobile.

Услуги:
Алтернативните доставчици на роуминг Ви предлагат единствено регулирани роуминг услуги. За целта алтернативният доставчик на роуминг може да използва само такива чуждестранни мобилни мрежи и роуминг услуги (телефония, SMS и данни), с които разполагате и при Ortel Mobile.

Фактуриране:Използваните регулирани роуминг услуги се фактурират от алтернативния доставчик на роуминг. За въпроси относно фактурирането се обръщайте към алтернативния си доставчик на роуминг.

Нерегулираните роуминг услуги ще продължат да се отчитат от Ortel Mobile. Това се отнася, напр. за изходящи разговори или SMS от други страни от ЕС до страна извън ЕС или за използване на роуминг услуги в страна извън ЕС или Лихтенщайн, Исландия и Норвегия.

Смяна на доставчика на роуминг:
След като сте преминали към алтернативен доставчик на роуминг услуги, можете отново по всяко време да се възползвате безплатно от роуминг услугите на Ortel Mobile или да преминете към друг алтернативен доставчик на роуминг. За да използвате отново роуминг услугите на Ortel Mobile, се обадете се на горещата линия (0177-177-1138*). * За обаждания от мобилен телефон (от мрежата на E-Plus) за клиенти на предплатени услуги на Ortel Mobile в Германия и чужбина изберете кратък номер 1138 (в Германия: 0,49 €/обаждане; от чужбина: цената и отчитането зависят от избраната тарифа за роуминг). Абонати на други немски мрежи трябва да изберат номер 0177-177 1138 (на цената за едно обаждане на съответния оператор за мобилната мрежата на E-Plus)

Смяна на националния доставчик:
Обърнете внимание, че ако преминете към друг мобилен оператор и имате действащ договор с алтернативен доставчик на роуминг, е възможно новият немски мобилен оператор да не поддържа сегашния Ви алтернативен доставчик на роуминг.

Доставчици на местни роуминг услуги за данни:

Информацията по-долу се отнася за местни доставчици, които предлагат достъп само до регулирани роуминг услуги за данни. Важно! Направените разходи за телефония и SMS ще продължават да се отчитат от Ortel Mobile.

Заявяване:
Ortel Mobile не разполага със списък на доставчиците, които предлагат местни роуминг услуги за данни в ЕС.

Заявяването на местни регулирани роуминг услуги за данни е безплатно и се извършва само на местно ниво в страните от ЕС, Лихтенщайн, Исландия и Норвегия. Активирането зависи от избрания от Вас местен доставчик.

Забележка: Ако E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG няма сключено споразумение за роуминг на данни с избрания от Вас местен чуждестранен доставчик, няма да можете да се възползвате от услугата.

Настройки на крайното устройство:
Ако искате да използвате местен доставчик на регулирани роуминг услуги за данни, е необходимо да промените ръчно на мобилното си устройство настройките по подразбиране за интернет точка за достъп (APN). Уверете се, че във всеки един момент се намирате в мрежата на избрания от Вас местен доставчик, като изберете ръчно мрежа, тъй като във всички други мрежи ще бъдете таксувани, както обикновено, чрез Ortel Mobile.

Настройки на APN за местни чуждестранни роуминг услуги за данни:
APN: euinternet.eu
Потребителско име: оставете празно
Парола: оставете празно

Важно! След като се върнете в Германия, отново трябва да зададете първоначално настроените по подразбиране точки за интернет достъп (APN) на мобилното си устройство, за да можете отново да използвате мобилни данни в Германия.

Фактуриране
Мобилните регулирани услуги за данни се фактурират от местния доставчик, чиито услуги сте използвали. Ако имате проблеми с отчитането или въпроси относно тарифите, се обърнете към избрания от Вас местен доставчик. Направените разходи за телефония и SMS ще продължават да се отчитат от Ortel Mobile. 

За въпроси относно активиране, промени на настройки в мобилни устройства, рекламации, фактури и достъпност се обръщайте към алтернативния доставчик на роуминг.

Вече имате SIM карта на Ortel Mobile?

Тогава сте попаднали на правилното място! Просто изберете подходяща опция, заредете я и готово!

Сигурност
  • Сигурно плащане
  • SSL криптиране
  • Пълен контрол върху разходите

Ortel Mobile е част от Telefónica Deutschland

Предимствата, които ви предлага Ortel Mobile

SIM-карта без договор

С предплатена SIM-карта на Ortel ще се обаждате и ще сърфирате през телефона си в страната и в чужбина гъвкаво и на ниски цени - и без никакви ангажименти за дългосрочен договор. Наред с това можете да се възползвате от множеството предимства на по-изгодната предплатена тарифа и от разнообразните ни опции. За всекиго има подходяща тарифа.

Предварително плащане

"Предплатена" значи да платите предварително. Купувате си SIM-карта и я зареждате с кредит. След това можете да изберете подходяща опция от разнообразните ни предложения. Щом изразходвате кредита си, обажданията и SMS-ите се блокират. Ще можете обаче и занапред да приемате обаждания.

Без дългосрочен договор

Няма нужда да сключвате дългосрочен договор. За да се обаждате с Ortel, ви е нужен единствено разкодиран мобилен телефон. Можете да поръчате SIM-картата безплатно онлайн заедно с началния кредит.

Гъвкава смяна на опциите

Всеки месец имате възможност да сменяте тарифата си в Ortel. Така с Ortel винаги ще имате пълен контрол над телефонните си разходи.

Без допълнителни разходи

Тъй като няма месечна такса, няма допълнителни разходи с предплатената SIM карта на Ortel.Тоест няма опасност да се изненадате неприятно, щом погледнете телефонната си сметка.

Фиксирана тарифа за собствениците на смартфони

И на собствениците на смартфони Ortel предлага гъвкави тарифи. Фиксираните тарифи за сърфиране през телефона могат да се избират безпроблемно всеки месец. Хубавото е, че в края на месеца можете да се откажете от тази фиксирана тарифа. Ако ви предстои месец с голямо потребление на интернет или знаете, че ще пътувате надалеч, можете да изберете подобна тарифа и като еднократно допълнение.

Показване на информация за тарифните планове и правни бележки