Taryfy

Korzystne ceny na połączenia z Niemiec. Wybierz swój kraj i sprawdź taryfę:

Zalety
 • Ze wszystkich niemieckich sieci 9 centów/min1
 • Z zagranicy od 1 centa/min1
 • Bez miesięcznej stałej taryfy
 • W każdym momencie możliwość dodania i usunięcia opcji
 • Proste doładowanie: online lub za pomocą kart
  doładowujących
 • E-Plus, o2
 • Wysyłka gratis
BEZPIECZNIE
 • Bezpieczna płatność
 • Kodowanie SSL
 • Pełna kontrola kosztów
Ortel Mobile jest przedsiębiorstwem Telefónica Deutschland
Ukryj informacje dotyczące taryf i wskazówek prawnych

Ortel Mobile GmbH, E-Plus-Straße 1, 40472 Düsseldorf

1) Taryfa standardowa:

Naliczanie 60/60. Rozmowy krajowe w Niemczech: 9 eurocentów/min plus jednorazowa opłata w wysokości 9 eurocentów za nawiązanie połączenia; połączenia międzynarodowe od 1 eurocenta/min plus ewentualnie jednorazowa opłata w wysokości 15 eurocentów za nawiązanie połączenia (wszystkie ceny pod adresem www.ortelmobile.de). Cena jednej wiadomości SMS to 15 eurocentów. 49 eurocentów/MB. Wszystkie podane ceny zawierają VAT.

Opcje dostępne z kartą prepaid Ortel Mobile (pakiet startowy: 9,95 EUR) w taryfie standardowej. Jeśli stan środków na koncie jest wystarczający, opcje będą automatycznie przedłużane, dopóki użytkownik z nich nie zrezygnuje. Rezygnację można zgłosić pod numerem 1155. Standardowe rozmowy krajowe w Niemczech: 9 eurocentów/min plus jednorazowa opłata w wysokości 9 eurocentów za nawiązanie połączenia; połączenia międzynarodowe od 1 eurocenta/min plus ewentualnie jednorazowa opłata w wysokości 15 eurocentów za nawiązanie połączenia (wszystkie ceny pod adresem www.ortelmobile.de). Naliczanie 60/60. Cena jednej wiadomości SMS to 15 eurocentów. 49 eurocentów/MB. Wszystkie podane ceny zawierają VAT.

2) Internet Flat L (19,99 EUR za aktywowanie opcji na 28 dni):

(Promocja: Zamawiając opcję w okresie od 28.11.2017 do 28.02.2018, otrzymasz dodatkowo 1,5 GB w czasie jej ważności.) Usługa dodatkowa „Internet Flat 5 GB” obejmuje nielimitowany Internet przy użyciu systemu pakietowej transmisji danych na terenie Niemiec oraz w całej UE. W okresie ważności opcji transfer do 5,5 GB odbywa się z prędkością maks. 21,6 Mbit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie), a po wykorzystaniu pakietu – w technice GPRS (pobieranie i przesyłanie z prędkością maks. 56 kbit/s). Logo Skype jest znakiem towarowym należącym do Microsoft używanym za zgodą firmy Microsoft.

3) Smart World XL (29,99 EUR za aktywowanie opcji na 28 dni):

Do 1000 minut na rozmowy krajowe w Niemczech, a także na połączenia głosowe z Niemiec do sieci stacjonarnych i komórkowych w niżej wymienionych krajach UE (wewnątrz tych krajów oraz pomiędzy nimi): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy, z wyłączeniem numerów specjalnych, usług (dodatkowych) oraz przekierowania połączeń. Minuty zawarte w pakiecie można również wykorzystać na połączenia głosowe z Niemiec do sieci stacjonarnych i komórkowych w następujących krajach: Bangladesz, Brazylia, Chile, Chiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Irak, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Malezja, Pakistan, Portoryko, Singapur, Tajlandia, USA, a także do sieci stacjonarnych w Kazachstanie, Rosji i Słowenii, z wyłączeniem numerów specjalnych, połączeń roamingowych, usług (dodatkowych) oraz przekierowania połączeń. Naliczanie 60/60. W cenie opcji (On-Net Flat) zawarte są połączenia głosowe na terenie Niemiec wewnątrz sieci Telefónica Deutschland (np. Ortel Mobile, E-Plus, o2, AY YILDIZ, blau). Po wykorzystaniu jednostek przysługujących w ramach opcji obowiązują warunki standardowego planu taryfowego Ortel Mobile zgodnie z aktualnym cennikiem. Nielimitowany Internet na terenie Niemiec i w całej UE obejmuje pakiet 5 GB na transfer danych z prędkością maks. 21,6 Mbit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie); po wykorzystaniu pakietu przesyłanie i pobieranie z prędkością maks. 56 kbit/s.

4) World 1000 (19,99 EUR za aktywowanie opcji na 28 dni)

Usługa dodatkowa „World 1000” obejmuje do 1000 minut na rozmowy krajowe w Niemczech oraz połączenia z Niemiec do sieci stacjonarnych i komórkowych w następujących krajach: Austria. Bangladesz, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Indonezja, Irak, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malezja, Malta, Norwegia, Pakistan, Polska, Portoryko, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Szwecja, Tajlandia, USA, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy, a także do sieci stacjonarnych w Kazachstanie, Rosji i Słowenii, z wyjątkiem numerów specjalnych, usług (dodatkowych), roamingu i przekierowania połączeń. Wykorzystanie minut zawartych w pakiecie zależy od sposobu naliczania: (naliczanie 60/60). W cenie opcji (On-Net Flat) zawarte są połączenia głosowe wewnątrz sieci Telefónica Niemcy (np. Ortel Mobile, E-Plus, o2, AY YILDIZ, niebieska). Niewykorzystane jednostki przysługujące w ramach opcji przepadają z końcem okresu. Po wykorzystaniu jednostek przysługujących w ramach opcji obowiązują warunki standardowego planu taryfowego Ortel Mobile zgodnie z aktualnym cennikiem.

5) On-Net Flat (5,00 EUR za aktywowanie opcji na 28 dni):

Po aktywowaniu usługi dodatkowej „On-Net Flat” nie będą naliczane opłaty za połączenia głosowe z sieci Telefónica Deutschland z innymi klientami w sieci Telefónica Deutschland (np. Ortel Mobile, E-Plus, o2, BASE, AY YILDIZ) – nie dotyczy połączeń z numerami specjalnymi, połączeń roamingowych, usług (dodatkowych) oraz przekierowania połączeń.

6) Internet Flat S (9,99 EUR za aktywowanie opcji na 28 dni):

Usługa dodatkowa „Internet Flat S” obejmuje nielimitowany Internet przy użyciu systemu pakietowej transmisji danych na terenie Niemiec oraz w całej UE. W okresie ważności opcji transfer do 1,25 GB danych odbywa się z prędkością maks. 21,6 Mbit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie), a po wykorzystaniu pakietu maks. 56 kbit/s (pobieranie i przesyłanie). Logo Skype jest znakiem towarowym należącym do Microsoft używanym za zgodą firmy Microsoft.

7) World 400 (9,99 EUR za aktywowanie opcji na 28 dni)

Usługa dodatkowa „World 400” obejmuje do 400 minut na rozmowy krajowe w Niemczech oraz połączenia z Niemiec do sieci stacjonarnych i komórkowych w następujących krajach: Austria. Bangladesz, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Indonezja, Irak, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malezja, Malta, Norwegia, Pakistan, Polska, Portoryko, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Szwecja, Tajlandia, USA, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy, a także do sieci stacjonarnych w Kazachstanie, Rosji i Słowenii, z wyjątkiem numerów specjalnych, usług (dodatkowych), roamingu i przekierowania połączeń. Wykorzystanie minut zawartych w pakiecie zależy od sposobu naliczania: (naliczanie 60/60). W cenie opcji (On-Net Flat) zawarte są połączenia głosowe wewnątrz sieci Telefónica Niemcy (np. Ortel Mobile, E-Plus, o2, AY YILDIZ, niebieska). Niewykorzystane jednostki przysługujące w ramach opcji przepadają z końcem okresu. Po wykorzystaniu jednostek przysługujących w ramach opcji obowiązują warunki standardowego planu taryfowego Ortel Mobile zgodnie z aktualnym cennikiem.

10) Internet Flat XL (29,99 EUR za aktywowanie opcji na 28 dni):

Usługa dodatkowa „Internet Flat XL” obejmuje nielimitowany Internet przy użyciu systemu pakietowej transmisji danych na terenie Niemiec oraz w całej UE. W okresie ważności opcji transfer do 11 GB odbywa się z prędkością maks. 21,6 Mbit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie), a po wykorzystaniu pakietu – w technice GPRS (pobieranie i przesyłanie z prędkością maks. 56 kbit/s). Logo Skype jest znakiem towarowym należącym do Microsoft używanym za zgodą firmy Microsoft.

11) Internet Flat M (14,90 EUR za aktywowanie opcji na 28 dni):

(Promocja: Zamawiając opcję w okresie od 28.11.2017 do 28.02.2018, otrzymasz dodatkowo 1 GB w czasie jej ważności.) Usługa dodatkowa „Internet Flat M” obejmuje nielimitowany Internet przy użyciu systemu pakietowej transmisji danych na terenie Niemiec oraz w całej UE. W okresie ważności opcji transfer do 3,5 GB danych odbywa się z prędkością maks. 21,6 Mbit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie), a po wykorzystaniu pakietu – w technice GPRS (pobieranie i przesyłanie z prędkością maks. 56 kbit/s). Logo Skype jest znakiem towarowym należącym do Microsoft używanym za zgodą firmy Microsoft.

12) & 13) Neues Highspeed Volumen (w cenie od 3 EUR za aktywację, maks. 28 dni)

Aktywacja możliwa pod warunkiem, że aktywna jest jedna z następujących opcji (jednorazowe opłaty za aktywowanie opcji Neues Highspeed-Volumen podano w nawiasach): Internet Flat S (6 EUR),Internet Flat M (9 EUR), Internet Flat L (15 EUR), Internet Flat XL (25 EUR), Allnet Flat L (9 EUR), Allnet Flat M (6 EUR), Smart Option (3 EUR), Smart World S (3 EUR), Smart World L (9 EUR), Smart World XL (15 EUR). Aktywowanie usługi dodatkowej „Neues Highspeed-Volumen” powoduje zresetowanie pakietu wykorzystanego w danym okresie rozliczeniowym oraz umożliwia ponowne wykorzystanie takiego samego pakietu na szybką transmisję danych w ramach aktualnie obowiązującej opcji, pobieranie i przesyłanie z prędkością maks. 56 kbit/s. Okres ważności nie jest automatycznie przedłużany. W okresie ważności opcji usługę dodatkową można zamawiać wielokrotnie, jednak będzie ona ważna tylko w pozostałym czasie aktualnego okresu rozliczeniowego (28 dni).

14) Pakiet startowy Ortelza 9,95 €

Oferta dotyczy tylko zamówień online: środki pakietu startowego 10 € + bonus 10 € za pierwsze doładowanie od 10 € + 25 € po pomyślnym przeniesieniu numeru (warunkiem zapewnienia bonusowych środków w wysokości 25 EUR na koncie prepaid jest pomyślne przeniesienie numeru do Ortel Mobile. Wypłata środków bonusowych nie jest możliwa. Przeniesienie numeru związane jest najczęściej z pobraniem opłaty przez dotychczasowego operatora usług telefonii komórkowej).
Standardowa taryfa: dotyczy tylko kart SIM aktywowanych od 15.08.2012 r. Naliczanie 60/60. Połączenia na terenie Niemiec: 9 eurocentów/min plus jednorazowa opłata za połączenie 9 eurocentów za rozmowę; połączenia międzynarodowe już od 1 eurocenta za minutę plus jednorazowa opłata za połączenie 15 centów za rozmowę (wszystkie ceny dostępne na stronie www.ortelmobile.de). Cena jednej wiadomości SMS to 15 eurocentów. Wszystkie podane ceny zawierają VAT.

15) Smart World L (19,99 EUR za aktywowanie opcji na 28 dni):

Do 300 minut na rozmowy krajowe w Niemczech, a także na połączenia głosowe z Niemiec do sieci stacjonarnych i komórkowych w niżej wymienionych krajach UE (wewnątrz tych krajów oraz pomiędzy nimi): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy, z wyłączeniem numerów specjalnych, usług (dodatkowych) oraz przekierowania połączeń. Minuty zawarte w pakiecie można również wykorzystać na połączenia głosowe z Niemiec do sieci stacjonarnych i komórkowych w następujących krajach: Bangladesz, Brazylia, Chile, Chiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Irak, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Malezja, Pakistan, Portoryko, Singapur, Tajlandia, USA, a także do sieci stacjonarnych w Kazachstanie, Rosji i Słowenii, z wyłączeniem numerów specjalnych, połączeń roamingowych, usług (dodatkowych) oraz przekierowania połączeń. Naliczanie 60/60. W cenie opcji (On-Net Flat) zawarte są połączenia głosowe na terenie Niemiec wewnątrz sieci Telefónica Deutschland (np. Ortel Mobile, E-Plus, o2, AY YILDIZ, blau). Po wykorzystaniu jednostek przysługujących w ramach opcji obowiązują warunki standardowego planu taryfowego Ortel Mobile zgodnie z aktualnym cennikiem. Nielimitowany Internet na terenie Niemiec i w całej UE obejmuje pakiet 3 GB na transfer danych z prędkością maks. 21,6 Mbit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie); po wykorzystaniu pakietu przesyłanie i pobieranie z prędkością maks. 56 kbit/s.

17) Allnet Flat M

Usługa dodatkowa („Opcja”) „Allnet Flat M” (19,99 EUR za aktywowanie opcji na 28 dni) obejmuje: Połączenia głosowe do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Niemczech oraz w pozostałych krajach UE (z wyjątkiem numerów specjalnych i usług dodatkowych) bez dodatkowych opłat. Nielimitowany Internet przy użyciu systemu pakietowej transmisji danych w Niemczech oraz w pozostałych krajach UE. Do 3 GB na transmisję z prędkością maks. 21,6 Mbit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie), a po wykorzystaniu pakietu – w technice GPRS (pobieranie i przesyłanie z prędkością maks. 56 kbit/s).

19) Pakiet startowy SIM z opcją 1GB

Oferta dotyczy tylko zamówień online: Opcja Internet Flat 1GB na 30 dni w cenie pakietu startowego 9,95 €, następnie 9,90€ za okres 30 dni obowiązywania opcji: Opcja Internet Flat 1 GB (9,90€ /30 dni obowiązywania aktywowanej opcji): W ramach usługi dodatkowej „Internet Flat 1GB” w skład pakietu wchodzi limitowany pakiet danych, obejmujący wszystkie połączenia związane z transmisją danych w ramach sieci komórkowej E-Plus (oprócz połączeń roamingowych i międzynarodowych). W okresie obowiązywania opcji limit danych transmitowanych z prędkością do 7,2 MBit/s wynosi 1 GB, po jego przekroczeniu dane przesyłane są w technice GPRS (maks. 56 kbit/s). Korzystanie jest dozwolone wyłącznie przy użyciu telefonu komórkowego/smartfonu lub tabletu/komputera. W przypadku posiadania wystarczającej ilości środków na koncie opcja zostaje przedłużona automatycznie po upływie 30 dni; można ją zamawiać tylko raz na 30 dni i dezaktywować, korzystając z numeru 1155. Opcji nie można dowolnie łączyć z innymi opcjami. Przedstawiona tu usługa dodatkowa („opcja”) jest dostępna wyłącznie z kartą Ortel Mobile Prepaid (pakiet startowy: 9,95 €) w taryfie standardowej: dla kart SIM aktywowanych po 15.08.2012 r. Naliczanie 60/60. Połączenia na terenie Niemiec: 9 eurocentów/min plus 9 eurocentów za nawiązanie połączenia; połączenia międzynarodowe już od 1 eurocenta/min plus 15 eurocentów za nawiązanie połączenia (wszystkie ceny dostępne na stronie www.ortelmobile.de). Cena jednej wiadomości SMS to 15 eurocentów. Wszystkie podane ceny zawierają VAT.

20) Pakiet startowy SIM z opcją Smart 180

*Ortel Mobile GmbH, E-Plus-Str. 1, 40472 Düsseldorf. W cenie pakietu 9,95 € opcja SMART 180 na 30 dni, następnie 9,90 € za opcję z okresem ważności 30 dni: Opcja SMART 180 (9,90 €/ opcja z okresem ważności 30 dni): Do 180 minut na rozmowy krajowe w Niemczech oraz połączenia z Niemiec do sieci stacjonarnych i komórkowych w następujących państwach: Austria, Belgia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Polska, Portugalia, Rumunia, Tajlandia, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, z wyłączeniem numerów specjalnych, połączeń roamingowych, serwisów (dodatkowych) i przekierowania połączeń. Naliczanie 60/60. Opcja (E-Plus/o2 Flat) obejmuje bezpłatne połączenia głosowe wewnątrz sieci E-Plus oraz o2 (np. Ortel Mobile, E-Plus, o2, BASE, AY YILDIZ, Simyo). Po wykorzystaniu minut zawartych w pakiecie obowiązują warunki standardowego planu taryfowego Ortel Mobile zgodnie z aktualnym cennikiem. Ponadto opcja obejmuje nielimitowany dostęp do Internetu na terenie Niemiec. W okresie ważności opcji transfer do 600 MB danych z prędkością maks. 21,6 MBit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie), a po wykorzystaniu pakietu w technice GPRS (pobieranie i przesyłanie z prędkością maks. 56 kbit/s). Opcja jest automatycznie przedłużana po upływie 30 dni pod warunkiem wystarczającego stanu środków na koncie i może być zamówiona tylko raz na 30 dni z możliwością jej dezaktywacji pod numerem 1155. Opcji nie można dowolnie łączyć z pozostałymi opcjami. Prezentowana usługa dodatkowa („Opcja”) jest dostępna wyłącznie z kartą prepaid Ortel Mobile (pakiet startowy: 9,95 EUR, w tym 2,50 EUR na start) w taryfie standardowej: Obowiązuje od 02.09.2013 r. wyłącznie dla kart SIM aktywowanych po 15.08.2012 r. Naliczanie 60/60. Połączenia głosowe na terenie Niemiec: 9 eurocentów/min plus jednorazowa opłata w wysokości 9 eurocentów za nawiązanie połączenia; połączenia międzynarodowe od 1 eurocenta/min plus ewent. jednorazowa opłata w wysokości 15 eurocentów za nawiązanie połączenia (wszystkie ceny pod adresem www.ortelmobile.de). Cena jednej wiadomości SMS to 15 eurocentów. Wszystkie podane ceny zawierają VAT.

22) Smart World S (9,99 EUR za aktywowanie opcji na 28 dni):

Do 180 minut na rozmowy krajowe w Niemczech, a także na połączenia głosowe z Niemiec do sieci stacjonarnych i komórkowych w niżej wymienionych krajach UE (wewnątrz tych krajów oraz pomiędzy nimi): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy, z wyłączeniem numerów specjalnych, usług (dodatkowych) oraz przekierowania połączeń. Minuty zawarte w pakiecie można również wykorzystać na połączenia głosowe z Niemiec do sieci stacjonarnych i komórkowych w następujących krajach: Bangladesz, Brazylia, Chile, Chiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Irak, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Malezja, Pakistan, Portoryko, Singapur, Tajlandia, USA, a także do sieci stacjonarnych w Kazachstanie, Rosji i Słowenii, z wyłączeniem numerów specjalnych, połączeń roamingowych, usług (dodatkowych) oraz przekierowania połączeń. Naliczanie 60/60. W cenie opcji (On-Net Flat) zawarte są połączenia głosowe na terenie Niemiec wewnątrz sieci Telefónica Deutschland (np. Ortel Mobile, E-Plus, o2, AY YILDIZ, blau). Po wykorzystaniu jednostek przysługujących w ramach opcji obowiązują warunki standardowego planu taryfowego Ortel Mobile zgodnie z aktualnym cennikiem. Nielimitowany Internet na terenie Niemiec i w całej UE obejmuje pakiet 750 MB na transfer danych z prędkością maks. 21,6 Mbit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie); po wykorzystaniu pakietu przesyłanie i pobieranie z prędkością maks. 56 kbit/s.

23) Allnet Flat S

Usługa dodatkowa („Opcja”) „Allnet Flat S” (14,99 EUR za aktywowanie opcji na 28 dni) obejmuje: Połączenia głosowe do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Niemczech oraz w pozostałych krajach UE (z wyjątkiem numerów specjalnych i usług dodatkowych) bez dodatkowych opłat.

24) Allnet Flat L

Usługa dodatkowa („Opcja”) „Allnet Flat L” obejmuje: Połączenia głosowe do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Niemczech oraz w pozostałych krajach UE (z wyjątkiem numerów specjalnych i usług dodatkowych) bez dodatkowych opłat. Nielimitowany Internet przy użyciu systemu pakietowej transmisji danych na terenie Niemiec oraz w całej UE. Do 5 GB na transmisję z prędkością maks. 21,6 Mbit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie), a po wykorzystaniu pakietu pobieranie i przesyłanie z prędkością maks. 56 kbit/s.

SMS informacyjny: Nie chcesz otrzymywać wiadomości SMS z aktualnymi informacjami z Ortel Mobile? Wystarczy, że wyślesz SMS o treści „STOP” pod bezpłatny numer 77300.

Jeżeli chcesz otrzymywać nieodpłatne wiadomości SMS dotyczące zmian taryf oraz wszelkich spraw związanych z Ortel Mobile, prześlij krótką wiadomość e-mail na adres: info@ortelmobile.de

Dezaktywowanie opcji pod numerem 1155. Opcja nie może być łączona

LTE/4G

21,6 Mbit to maksymalna prędkość pobierania danych przy optymalnych warunkach technicznych. Rzeczywista średnia prędkość może odbiegać od podanej i zależy od rodzaju urządzenia końcowego oraz zasięgu rozbudowywanej sieci, a także wielu innych czynników, takich jak warunki atmosferyczne, liczba użytkowników i moc sygnału w określonej komórce itp.

Zamów kartę SIM prepaid Ortel Mobile

Za darmo
Zamów

Korzystnie, łatwo i bez związania umową

 • Zamów całkowicie bezpłatnie
 • Połączenia międzynarodowe od 1 centa/min.1
 • Połączenia telefoniczne do wszystkich niemieckich sieci 9 centów/min.1
 • Jakość sieci E-Plus
 • Bez miesięcznej stałej taryfy
 • Bez związania umową
 • Bez minimalnych obrotów
Zamów teraz