Taryfy

Korzystne ceny na połączenia z Niemiec. Wybierz swój kraj i sprawdź taryfę:

Zalety
 • Ze wszystkich niemieckich sieci 9 centów/min1
 • Z zagranicy od 1 centa/min1
 • Bez miesięcznej stałej taryfy
 • W każdym momencie możliwość dodania i usunięcia opcji
 • Proste doładowanie: online lub za pomocą kart
  doładowujących E-Plus
 • Wysyłka gratis
BEZPIECZNIE
 • Bezpieczna płatność
 • Kodowanie SSL
 • Pełna kontrola kosztów
Ortel Mobile jest przedsiębiorstwem Telefónica Deutschland
Pokaż informacje dotyczące taryf i wskazówek prawnych

Ortel Mobile GmbH, E-Plus-Straße 1, 40472 Düsseldorf

Taryfy

Naliczana jest każda rozpoczęta minuta rozmowy niezależnie od rzeczywistego czasu trwania rozmowy (naliczanie 60/60). Stawka za rozmowy krajowe w Niemczech wynosi 9 centów/min plus jednorazowa opłata za połączenie w wysokości 9 centów za rozmowę; stawka za rozmowy międzynarodowe wynosi od 1 centa/min plus jednorazowa opłata za połączenie w wysokości 15 centów za rozmowę. Cena jednej wiadomości SMS to 15 centów. Połączenia z infolinią dotyczącą stanu konta (1155) z Ortel Mobile są bezpłatne. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.

Przedstawione tutaj usługi dodatkowe („opcje”) są dostępne tylko z kartą prepaid Ortel Mobile. Po upływie 30 dni następuje automatyczne przedłużenie opcji, jeżeli stan środków na koncie jest wystarczający. Jeśli w momencie przedłużenia stan środków na koncie będzie niewystarczający, opcje nie zostaną aktywowane. Ich aktywacja zostanie wznowiona po uzupełnieniu stanu środków na koncie. Opcje można aktywować tylko raz na 30 dni i dezaktywować, korzystając z numeru 1155. Opcji nie można dowolnie łączyć ze wszystkimi innymi opcjami.

2) Internet Flat 5 GB (19,90 € za 30 dni obowiązywania aktywowanej opcji):

Usługa dodatkowa „Internet Flat 5GB” obejmuje nielimitowane połączenia z Internetem przy użyciu systemu pakietowej transmisji danych wewnątrz sieci komórkowej E-Plus (z wyjątkiem połączeń roamingowych i międzynarodowych). W okresie ważności opcji transfer do 5 GB odbywa się z prędkością maks. 21,6 MBit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie), a po wykorzystaniu pakietu w technice GPRS (pobieranie i przesyłanie z prędkością maks. 56 kbit/s). Logo Skype jest znakiem towarowym należącym do Microsoft używanym za zgodą firmy Microsoft.

3) Smart World XL (29,99 EUR za aktywowanie opcji na 28 dni):
Do 1000 minut na rozmowy krajowe w Niemczech oraz połączenia z Niemiec do sieci stacjonarnych i komórkowych w następujących krajach: Austria. Bangladesz, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Indonezja, Irak, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malezja, Malta, Norwegia, Pakistan, Polska, Portoryko, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Szwecja, Tajlandia, USA, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy, a także do sieci stacjonarnych w Kazachstanie, Rosji i Słowenii, z wyjątkiem numerów specjalnych, usług (dodatkowych), roamingu i przekierowania połączeń. Naliczanie 60/60. W cenie opcji (On-Net Flat) zawarte są połączenia głosowe wewnątrz sieci Telefónica Niemcy (np. Ortel Mobile, E-Plus, o2, AY YILDIZ, niebieska). Po wykorzystaniu jednostek przysługujących w ramach opcji obowiązują warunki standardowego planu taryfowego Ortel Mobile zgodnie z aktualnym cennikiem. Opcja nielimitowanego dostępu do Internetu na terenie Niemiec obejmuje pakiet 5 GB na transfer danych z prędkością maks. 21,6 MBit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie); po wykorzystaniu pakietu przesyłanie i pobieranie z prędkością maks. 56 kbit/s.

4) Allnet 1000 (19,90 € za 30 dni obowiązywania aktywowanej opcji):

Usługa dodatkowa „Allnet 1000” obejmuje do 1000 minut/30 dni rozmów do wszystkich niemieckich sieci oraz z Niemiec do sieci stacjonarnych i komórkowych w Belgii, Bułgarii, Chinach, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii, Indiach, Włoszech, Holandii, Austrii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Tajlandii, Czechach, na Węgrzech, w USA, bez numerów specjalnych, usług (dodatkowych), roamingu i przekierowań połączeń. Wykorzystanie minut wchodzących w skład pakietu jest zależne od naliczania: każda rozpoczęta minuta rozmowy jest zawsze naliczana w całości niezależnie od faktycznego czasu kontynuowania rozmowy (naliczanie 60/60). Niewykorzystane jednostki pakietowe przepadają z końcem okresu. Po wykorzystaniu jednostek pakietowych obowiązują ponownie warunki standardowej taryfy Ortel Mobile zgodnie z obowiązującym cennikiem.

5) On-Net Flat (5,00 € za 30 dni ważności opcji):

Po aktywowaniu usługi dodatkowej „On-Net Flat” nie będą naliczane opłaty za połączenia głosowe z sieci Telefónica Deutschland z innymi klientami w sieci Telefónica Deutschland (np. Ortel Mobile, E-Plus, o2, BASE, AY YILDIZ) – nie dotyczy połączeń z numerami specjalnymi, połączeń roamingowych, serwisów (dodatkowych) oraz przekierowania połączeń.

6) Internet Flat 1GB (9,90 € za 30 dni obowiązywania aktywowanej opcji):

Usługa dodatkowa „Internet Flat 1GB” obejmuje nielimitowane połączenia z Internetem przy użyciu systemu pakietowej transmisji danych wewnątrz sieci komórkowej E-Plus (z wyjątkiem połączeń roamingowych i międzynarodowych). W okresie ważności opcji transfer do 1 GB danych odbywa się z prędkością maks. 21,6 MBit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie), a po wykorzystaniu pakietu w technice GPRS (pobieranie i przesyłanie z prędkością maks. 56 kbit/s). Logo Skype jest znakiem towarowym należącym do Microsoft używanym za zgodą firmy Microsoft.

7) Allnet 400 (9,90 € za 30 dni obowiązywania aktywowanej opcji):

Usługa dodatkowa „Allnet 400” obejmuje do 400 minut rozmów do wszystkich niemieckich sieci oraz z Niemiec do sieci stacjonarnych i komórkowych w Belgii, Bułgarii, Chinach, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii, Indiach, Włoszech, Holandii, Austrii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Tajlandii, Czechach, na Węgrzech, w USA, bez numerów specjalnych, usług (dodatkowych), roamingu i przekierowań połączeń. Wykorzystanie minut wchodzących w skład pakietu jest zależne od naliczania: każda rozpoczęta minuta rozmowy jest zawsze naliczana w całości niezależnie od faktycznego czasu kontynuowania rozmowy (naliczanie 60/60). Niewykorzystane jednostki pakietowe przepadają z końcem okresu. Po wykorzystaniu jednostek pakietowych obowiązują ponownie warunki standardowej taryfy Ortel Mobile zgodnie z obowiązującym cennikiem.

8) EU Sprach-Paket 100 (4,99 € za 7 dni obowiązywania aktywowanej opcji):

Usługa dodatkowa „EU Sprach-Paket 100” obejmuje do 100 minut połączeń roamingowych z terytorium UE do Niemiec; za wyjątkiem numerów specjalnych i usług (dodatkowych). Wykorzystanie minut wchodzących w skład pakietu jest zależne od naliczania: przy rozmowach wychodzących następuje rozliczenie minutowe po pierwszych 60 sekundach (naliczanie 60/60). Dla innych połączeń roamingowych i po wykorzystaniu minut pakietowych lub zakończeniu czasu obowiązywania opcji naliczane są odpowiednie opłaty według standardowej taryfy roamingowej. W ramach usługi dodatkowej uwzględniane są wyłącznie wyżej wymienione połączenia międzynarodowe. Dla innych połączeń roamingowych i po wykorzystaniu minut pakietowych lub zakończeniu czasu obowiązywania opcji naliczane są odpowiednie opłaty według standardowej taryfy roamingowej. Minuty wchodzące w skład pakietu są ważne do 7 dni od ich wykupienia. Nie następuje automatyczne przedłużenie. Po wykorzystaniu jednostek pakietowych można ponownie zakupić opcję również w czasie obowiązywania opcji. Tę opcję można łączyć z wszystkimi innymi opcjami.

9) EU Internet-Paket 100 (4,99 € za 7 dni obowiązywania aktywowanej opcji):

Usługa dodatkowa „EU Internet-Paket 100” obejmuje w ramach pakietu przesyłanie danych w zagranicznych sieciach UMTS i GPRS na terenie UE (naliczanie: 100/100 kB). Korzystanie z Voice over IP jest wykluczone. Możliwość korzystania z UMTS lub GPRS za granicą zależy od danego partnera roamingowego. Usługa dodatkowa „UE pakiet internetowy 100” umożliwia bezpłatne korzystanie ze wszystkich uruchomionych w krajach UE pakietowych połączeń UMTS/GPRS w ramach kontyngentu 100 MB lub w okresie aktywacji opcji. Ten wolumen pakietowy nie dotyczy połączeń krajowych na terenie Niemiec. Opcja jest ważna do 7 dni od jej wykupienia. Po wykorzystaniu wolumenu pakietowego lub zakończeniu czasu obowiązywania opcji następuje jej automatyczne wyłączenie i naliczane są odpowiednie opłaty według standardowej taryfy roamingowej. Po wykorzystaniu jednostek pakietowych można ponownie zakupić opcję również w czasie obowiązywania opcji. Tę opcję można łączyć z wszystkimi innymi opcjami.

Kraje objęte pakietami UE:
Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja (z Monako), Gujana Francuska, Gibraltar, Grecja, Wielka Brytania (z Wyspami Normandzkimi), Gwadelupa (Karaiby), Irlandia, Islandia, Włochy (z Państwem Watykańskim i San Marino), Chorwacja, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Martynika (Karaiby), Holandia, Norwegia, Austria, Polska, Portugalia (z Azorami i Maderą), Rumunia, Szwecja, Szwajcaria, Republika Słowacka, Słowenia, Hiszpania (z Wyspami Kanaryjskimi), Czechy, Węgry, Cypr

10) Internet Flat 10 GB (29,99 € za 30 dni obowiązywania aktywowanej opcji):

Usługa dodatkowa „Internet Flat 10 GB” obejmuje nielimitowane połączenia z Internetem przy użyciu systemu pakietowej transmisji danych wewnątrz sieci komórkowej E-Plus (z wyjątkiem połączeń roamingowych i międzynarodowych). W okresie ważności opcji transfer do 10 GB odbywa się z prędkością maks. 21,6 MBit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie), a po wykorzystaniu pakietu w technice GPRS (pobieranie i przesyłanie z prędkością maks. 56 kbit/s). Logo Skype jest znakiem towarowym należącym do Microsoft używanym za zgodą firmy Microsoft.

11) Internet Flat 3 GB (14,90 € za 30 dni obowiązywania aktywowanej opcji):

Usługa dodatkowa „Internet Flat 3GB” obejmuje nielimitowane połączenia z Internetem przy użyciu systemu pakietowej transmisji danych wewnątrz sieci komórkowej E-Plus (z wyjątkiem połączeń roamingowych i międzynarodowych). W okresie ważności opcji transfer do 3 GB danych odbywa się z prędkością maks. 21,6 MBit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie), a po wykorzystaniu pakietu w technice GPRS (pobieranie i przesyłanie z prędkością maks. 56 kbit/s). Logo Skype jest znakiem towarowym należącym do Microsoft używanym za zgodą firmy Microsoft.

12) & 13) Neues Highspeed Volumen (aktywacja od 3 € na maks. 30 dni)

Aktywacja możliwa pod warunkiem, że aktywna jest jedna z następujących opcji (jednorazowe opłaty za aktywowanie opcji Neues Highspeed-Volumen podano w nawiasach): Internet Flat 1GB (6 EUR), Internet Flat 3GB (9 EUR), Internet Flat 5GB (15 EUR, Internet Flat 10GB (25 EUR), Smart Option (3 EUR), Smart 180 (3 EUR), Smart 500 (6 EUR), Allnet Flat M (6 EUR), Allnet Flat L (9 EUR). Aktywowanie usługi dodatkowej „Neues Highspeed-Volumen” (Nowy Pakiet Szybka Transmisja Danych) powoduje zresetowanie pakietu wykorzystanego w danym okresie rozliczeniowym oraz umożliwia ponowne wykorzystanie takiego samego pakietu na szybką transmisję danych w ramach aktualnie obowiązującej opcji. Następnie transmisja danych będzie się odbywać w technice GPRS (pobieranie i przesyłanie z prędkością maks. 56 kbit/s). Okres ważności nie jest automatycznie przedłużany. W okresie ważności opcji usługę dodatkową można zamawiać wielokrotnie, jednak będzie ona ważna tylko w pozostałym czasie aktualnego okresu rozliczeniowego (30 dni).

14 ) Pakiet startowy Ortelza 9,95 €

Oferta dotyczy tylko zamówień online: środki pakietu startowego 10 € + bonus 10 € za pierwsze doładowanie od 10 € + 25 € po pomyślnym przeniesieniu numeru (warunkiem zapewnienia bonusowych środków w wysokości 25 EUR na koncie prepaid jest pomyślne przeniesienie numeru do Ortel Mobile. Wypłata środków bonusowych nie jest możliwa. Przeniesienie numeru związane jest najczęściej z pobraniem opłaty przez dotychczasowego operatora usług telefonii komórkowej).
Standardowa taryfa: dotyczy tylko kart SIM aktywowanych od 15.08.2012 r. Naliczanie 60/60. Połączenia na terenie Niemiec: 9 eurocentów/min plus jednorazowa opłata za połączenie 9 eurocentów za rozmowę; połączenia międzynarodowe już od 1 eurocenta za minutę plus jednorazowa opłata za połączenie 15 centów za rozmowę (wszystkie ceny dostępne na stronie www.ortelmobile.de). Cena jednej wiadomości SMS to 15 eurocentów. Wszystkie podane ceny zawierają VAT.

15) Smart World L (19,99 EUR za aktywowanie opcji na 28 dni):
Do 300 minut na rozmowy krajowe w Niemczech oraz połączenia z Niemiec do sieci stacjonarnych i komórkowych w następujących krajach: Austria. Bangladesz, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Indonezja, Irak, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malezja, Malta, Norwegia, Pakistan, Polska, Portoryko, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Szwecja, Tajlandia, USA, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy, a także do sieci stacjonarnych w Kazachstanie, Rosji i Słowenii, z wyjątkiem numerów specjalnych, usług (dodatkowych), roamingu i przekierowania połączeń. Naliczanie 60/60. W cenie opcji (On-Net Flat) zawarte są połączenia głosowe wewnątrz sieci Telefónica Niemcy (np. Ortel Mobile, E-Plus, o2, AY YILDIZ, niebieska). Po wykorzystaniu jednostek przysługujących w ramach opcji obowiązują warunki standardowego planu taryfowego Ortel Mobile zgodnie z aktualnym cennikiem. Opcja nielimitowanego dostępu do Internetu na terenie Niemiec obejmuje pakiet 3 GB na transfer danych z prędkością maks. 21,6 MBit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie); po wykorzystaniu pakietu przesyłanie i pobieranie z prędkością maks. 56 kbit/s.

16) Cross (20 € za 30 dni obowiązywania aktywowanej opcji):

„Opcja” (usługa dodatkowa) Cross (20 € za aktywowanie opcji na 30 dni) zawiera do 300 minut na rozmowy krajowe w Niemczech, a także na połączenia z Niemiec do sieci stacjonarnych i komórkowych w następujących państwach oraz pomiędzy nimi: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, z wyłączeniem numerów specjalnych, serwisów (dodatkowych) i przekierowania połączeń. Naliczanie 60/60 (każda rozpoczęta minuta jako pełna). Po wykorzystaniu minut zawartych w pakiecie 9 eurocentów/min. Ponadto opcja obejmuje pakiet internetowy do wykorzystania w okresie ważności opcji na transfer 750 MB danych na terenie Niemiec oraz wyżej wymienionych krajów; po jego wykorzystaniu opłata wynosi 0,25 EUR/1 MB (naliczanie co 100 kb). Na terenie Niemiec transfer danych odbywa się z prędkością do 21,6 MBit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie), a po wykorzystaniu pakietu w technice GPRS (pobieranie i przesyłanie z prędkością maks. 56 kbit/s); prędkość transmisji danych w wyżej wymienionych krajach zależy od poszczególnych partnerów roamingowych. Niewykorzystane jednostki przepadają z końcem okresu ważności opcji.

Opcjonalnie: możliwe zamówienie dodatkowego wolumenu transmisji danych:
Aktywacja „opcji” (dodatkowej usługi) Cross Data-Upgrade (9 € za aktywację, maksymalnie 30 dni) jest możliwa tylko z aktywną opcją Cross. Dodatkowa usługa, której jednorazowa aktywacja kosztuje 9 €, obowiązuje przez 30 dni i obejmuje dodatkowy pakiet danych 500 MB na terytorium Niemiec oraz w wyżej wymienionych państwach. Czas obowiązywania oferty nie jest przedłużany automatycznie. Po wykorzystaniu jednostek w pakiecie usługa dodatkowa może zostać zakupiona ponownie również w czasie obowiązywania aktywowanej opcji. Niewykorzystane jednostki w pakiecie przepadają z końcem okresu obowiązywania opcji.

17) Allnet Flat M (19,99 € za 30 dni obowiązywania aktywowanej opcji):

Usługa dodatkowa („Opcja”) „Allnet Flat M” obejmuje każdorazowo: Połączenia głosowe do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Niemczech (z wyjątkiem numerów specjalnych i serwisów dodatkowych) bez dodatkowych opłat. Nielimitowany Internet przy użyciu systemu pakietowej transmisji danych w niem. sieci komórkowej E-Plus. Do 1,5 GB na transmisję z prędkością maks. 21,6 MBit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie), a po wykorzystaniu pakietu w technice GPRS (pobieranie i przesyłanie z prędkością maks. 56 kbit/s).


19) Pakiet startowy SIM z opcją 1GB

Oferta dotyczy tylko zamówień online: Opcja Internet Flat 1GB na 30 dni w cenie pakietu startowego 9,95 €, następnie 9,90€ za okres 30 dni obowiązywania opcji: Opcja Internet Flat 1 GB (9,90€ /30 dni obowiązywania aktywowanej opcji): W ramach usługi dodatkowej „Internet Flat 1GB” w skład pakietu wchodzi limitowany pakiet danych, obejmujący wszystkie połączenia związane z transmisją danych w ramach sieci komórkowej E-Plus (oprócz połączeń roamingowych i międzynarodowych). W okresie obowiązywania opcji limit danych transmitowanych z prędkością do 7,2 MBit/s wynosi 1 GB, po jego przekroczeniu dane przesyłane są w technice GPRS (maks. 56 kbit/s). Korzystanie jest dozwolone wyłącznie przy użyciu telefonu komórkowego/smartfonu lub tabletu/komputera. W przypadku posiadania wystarczającej ilości środków na koncie opcja zostaje przedłużona automatycznie po upływie 30 dni; można ją zamawiać tylko raz na 30 dni i dezaktywować, korzystając z numeru 1155. Opcji nie można dowolnie łączyć z innymi opcjami. Przedstawiona tu usługa dodatkowa („opcja”) jest dostępna wyłącznie z kartą Ortel Mobile Prepaid (pakiet startowy: 9,95 €) w taryfie standardowej: dla kart SIM aktywowanych po 15.08.2012 r. Naliczanie 60/60. Połączenia na terenie Niemiec: 9 eurocentów/min plus 9 eurocentów za nawiązanie połączenia; połączenia międzynarodowe już od 1 eurocenta/min plus 15 eurocentów za nawiązanie połączenia (wszystkie ceny dostępne na stronie www.ortelmobile.de). Cena jednej wiadomości SMS to 15 eurocentów. Wszystkie podane ceny zawierają VAT.

20) Pakiet startowy SIM z opcją Smart 180

*Ortel Mobile GmbH, E-Plus-Str. 1, 40472 Düsseldorf. W cenie pakietu 9,95 € opcja SMART 180 na 30 dni, następnie 9,90 € za opcję z okresem ważności 30 dni: Opcja SMART 180 (9,90 €/ opcja z okresem ważności 30 dni): Do 180 minut na rozmowy krajowe w Niemczech oraz połączenia z Niemiec do sieci stacjonarnych i komórkowych w następujących państwach: Austria, Belgia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Polska, Portugalia, Rumunia, Tajlandia, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, z wyłączeniem numerów specjalnych, połączeń roamingowych, serwisów (dodatkowych) i przekierowania połączeń. Naliczanie 60/60. Opcja (E-Plus/o2 Flat) obejmuje bezpłatne połączenia głosowe wewnątrz sieci E-Plus oraz o2 (np. Ortel Mobile, E-Plus, o2, BASE, AY YILDIZ, Simyo). Po wykorzystaniu minut zawartych w pakiecie obowiązują warunki standardowego planu taryfowego Ortel Mobile zgodnie z aktualnym cennikiem. Ponadto opcja obejmuje nielimitowany dostęp do Internetu na terenie Niemiec. W okresie ważności opcji transfer do 600 MB danych z prędkością maks. 21,6 MBit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie), a po wykorzystaniu pakietu w technice GPRS (pobieranie i przesyłanie z prędkością maks. 56 kbit/s). Opcja jest automatycznie przedłużana po upływie 30 dni pod warunkiem wystarczającego stanu środków na koncie i może być zamówiona tylko raz na 30 dni z możliwością jej dezaktywacji pod numerem 1155. Opcji nie można dowolnie łączyć z pozostałymi opcjami. Prezentowana usługa dodatkowa („Opcja”) jest dostępna wyłącznie z kartą prepaid Ortel Mobile (pakiet startowy: 9,95 EUR, w tym 2,50 EUR na start) w taryfie standardowej: Obowiązuje od 02.09.2013 r. wyłącznie dla kart SIM aktywowanych po 15.08.2012 r. Naliczanie 60/60. Połączenia głosowe na terenie Niemiec: 9 eurocentów/min plus jednorazowa opłata w wysokości 9 eurocentów za nawiązanie połączenia; połączenia międzynarodowe od 1 eurocenta/min plus ewent. jednorazowa opłata w wysokości 15 eurocentów za nawiązanie połączenia (wszystkie ceny pod adresem www.ortelmobile.de). Cena jednej wiadomości SMS to 15 eurocentów. Wszystkie podane ceny zawierają VAT.

21) Internet Flat 10 GB (29,99 € za 30 dni obowiązywania opcji): dodatkowa usługa „Internet Flat 10 GB” zawiera ryczałtową opłatę za korzystanie z internetu, która obejmuje wszystkie połączenia z przesyłem danych komórkowych w niem. sieci komórkowej (oprócz połączeń roamingowych i międzynarodowych). W okresie ważności opcji transfer do 10 GB odbywa się z prędkością maks. 21,6 MBit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie), a po wykorzystaniu pakietu – w technice GPRS (pobieranie i przesyłanie z prędkością maks. 56 kbit/s).

22) Smart World S (9,99 EUR za aktywowanie opcji na 28 dni):
Do 180 minut na rozmowy krajowe w Niemczech oraz połączenia z Niemiec do sieci stacjonarnych i komórkowych w następujących krajach: Austria. Bangladesz, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Indonezja, Irak, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malezja, Malta, Norwegia, Pakistan, Polska, Portoryko, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Szwecja, Tajlandia, USA, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy, a także do sieci stacjonarnych w Kazachstanie, Rosji i Słowenii, z wyjątkiem numerów specjalnych, usług (dodatkowych), roamingu i przekierowania połączeń. Naliczanie 60/60. W cenie opcji (On-Net Flat) zawarte są połączenia głosowe wewnątrz sieci Telefónica Niemcy (np. Ortel Mobile, E-Plus, o2, AY YILDIZ, niebieska). Po wykorzystaniu jednostek przysługujących w ramach opcji obowiązują warunki standardowego planu taryfowego Ortel Mobile zgodnie z aktualnym cennikiem. Opcja nielimitowanego dostępu do Internetu na terenie Niemiec obejmuje pakiet 750 MB na transfer danych z prędkością maks. 21,6 MBit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie); po wykorzystaniu pakietu przesyłanie i pobieranie z prędkością maks. 56 kbit/s.

23) Allnet Flat S (14,99 € za 30 dni obowiązywania aktywowanej opcji):

Usługa dodatkowa („Opcja”) „Allnet Flat S” obejmuje każdorazowo: Połączenia głosowe do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Niemczech (z wyjątkiem numerów specjalnych i usług dodatkowych) bez dodatkowych opłat.

24) Allnet Flat L
Usługa dodatkowa („opcja”) „Allnet Flat L” (w promocyjnej cenie 14,99 € do 31.07.2017, później 24,99 € za aktywowanie opcji na 28 dni) obejmuje: połączenia głosowe do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w Niemczech (z wyjątkiem numerów specjalnych i usług dodatkowych) bez dodatkowych opłat; nielimitowany Internet przy użyciu systemu pakietowej transmisji danych w niem. sieci komórkowej; do 3 GB na transmisję z prędkością maks. 21,6 Mbit/s (pobieranie) oraz 8,6 Mbit/s (przesyłanie), a po wykorzystaniu pakietu pobieranie i przesyłanie z prędkością maks. 56 kbit/s.

Informacja SMS: Nie chcesz już otrzymywać od Ortel Mobile wiadomości SMS z aktualnymi informacjami? Wystarczy, że zadzwonisz na naszą Infolinię dla klientów i poinformujesz nas o tym: 0177 - 177 1138*

Jeżeli chcesz otrzymywać nieodpłatnie przez SMS aktualne informacje na temat zmiany taryf i innych zagadnień dotyczących Ortel Mobile, prześlij krótką wiadomość e-mail na adres: info@ortelmobile.de

Zamów kartę SIM prepaid Ortel Mobile

Za darmo
Zamów

Korzystnie, łatwo i bez związania umową

 • Zamów całkowicie bezpłatnie
 • Połączenia międzynarodowe od 1 centa/min.1
 • Połączenia telefoniczne do wszystkich niemieckich sieci 9 centów/min.1
 • Jakość sieci E-Plus
 • Bez miesięcznej stałej taryfy
 • Bez związania umową
 • Bez minimalnych obrotów
Zamów teraz