Podane ceny zostają obniżone automatycznie o 3% VAT do dnia 31.12.2020 roku.

Polska Misja Katolicka w Essen

Polska misja katolicka w Essen zaprasza także na wiele innych aktywności rekreacyjnych. Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej.