Polska Misja Katolicka w Essen

Polska misja katolicka w Essen zaprasza także na wiele innych aktywności rekreacyjnych. Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej.