chor benedictus Logo

Polski chór Benedictus w Wuppertal

Polski chór Benedictus występował już w całych Niemczech, na przykład w katedrze w Kolonii, oraz za granicą. Repertuar jest śpiewany przeważnie w języku polskim, a ponadto niemieckim, angielskim i łacińskim. W przeszłości chór współpracował już z dr. Tomasem Glancem, znanym polskim kompozytorem i dyrygentem Piotrem Pałką oraz dyrygentem i organistą Frąckiewiczem.

Polski chór 

Kontakt: 

Telefon: 01722664978