Die Deutsch-Polnische Gesellschaft München (DPGM)

Deutsch-Polnische Gesellschaft - Stowarzyszenie kulturalne

Deutsch-Polnische Gesellschaft in München (DPGM) – Niemiecko–Polskie Towarzystwo w Monachium – postrzega swoją działalność jako otwarte forum pielęgnacji stosunków niemiecko–polskich. Chce być punktem informacyjnym i kontaktowym w sprawach interesujących zarówno Niemców, jak i Polaków. Towarzystwo chce współdziałać w sposób doradczy, uświadamiający i kształtujący na rzecz pokojowego rozwoju niemiecko–polskiego sąsiedztwa. Kładziony jest nacisk na wspomaganie stosunków społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych i sportowych między oboma tymi krajami.

Kontakt:
Postfach 700444
81304 München 

Tel: (089) 785 29 54