Freya von Moltke Stiftung für das Neue Kreisau

Fundacja im. Freyi von Moltke na rzecz Krzyżowej

Fundacja im. Freyi von Moltke na rzecz Krzyżowej w Berlinie wspiera Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży oraz Miejsce Pamięci w Krzyżowej na Dolnym Śląsku. Propagując jego działalność w Niemczech i poza ich granicami, przyczynia się do długoterminowego utrzymania tego ośrodka. Krzyżowa to miejsce prawdziwie europejskie, budujące pomosty między przeszłością a teraźniejszością, między kulturami, językami, a przede wszystkim między ludźmi.

Kontakt:
c/o Allianz AG
An den Treptowers 3
12435 Berlin

Tel: +49 (0)30 53 83 63 61