KS Polonia Braunschweig

KS Polonia Braunschweig Klub sportowy

Klub sportowy KS Polonia Braunschweig powstał w maju 2000 r. w Brunszwiku, a od 2001 r. jest stowarzyszeniem zarejestrowanym. Klub powstał z inicjatywy grupy ludzi, którzy mają swoje korzenie w Polsce. W obecnej ofercie sportowej klubu znajduje się sekcja piłki nożnej, reprezentowana przez trzy drużyny męskie, sekcja siatkówki oraz grupa gimnastyki i aerobiku.

Kontakt:
Tel.: 01573 3187440