Deutsch-Polnische Akademische Gesellschaft e.V. (DPAG)

Niemiecko-Polskie Towarzystwo Akademickie T.z. (DPAG e.V.)

Niemiecko-Polskie Towarzystwo Akademickie T.z. (DPAG e.V.) założone zostało w 1996 r. w Kilonii jako stowarzyszenie użyteczności publicznej, którego założeniem jest nauka i edukacja w duchu porozumienia między narodami. Celem DPAG e.V. jest wniesienie wkładu w zbliżenie Niemców i Polaków na płaszczyźnie akademickiej. Wszelkie propozycje kształceniowe Towarzystwa są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Kontakt:
Fuldastraße 55
12043 Berlin