Polskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Badenii-Wirtembergii

Polskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Badenii-Wirtembergii zajmuje się pielęgnowaniem, rozwojem i wspieraniem kultury polskiej w Niemczech. Kolejnym ważnym zadaniem jest utrzymywanie polsko-niemieckich relacji kulturalnych. Stowarzyszenie oferuje ponadto doradztwo dla Polaków mieszkających w Badenii-Wirtembergii.

Kontakt:
Postfach 300726
70447 Stuttgart

Tel.: 07152 / 908879