Deutsch-polnische Elterninitiative zur Förderung der Zweisprachigkeit e.V.

Polsko-niemiecka inicjatywa rodzicielska e.V.

Polsko-niemiecka inicjatywa rodzicielska e.V. działa we Frankfurcie nad Menem, utworzona została przez rodziny polsko-niemieckie i polskie. Stowarzyszenie ma na celu wspieranie dwujęzycznego wychowania dzieci, a głównym zadaniem jest pielęgnacja języka oraz kultury polskiej przy jednoczesnym poszanowaniu innych kultur i języków.

Kontakt:
Oberschelder Weg 22A
60439 Frankfurt

Tel.: 069/87871977 / 0173 5273183