Logo Die Chopin-Gesellschaft

Stowarzyszenie Chopina e.V.

W r. 1970 z inicjatywy polskiego pianisty Macieja Łukaszczyka założone zostało w Darmstadt „Chopin-Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V.” (Towarzystwo Szopenowskie w Republice Federalnej Niemiec stow. zar.). Towarzystwo to jest cenionym filarem życia kulturalnego miasta Darmstadt. Od 47 lat towarzystwo to, uznawane za stowarzyszenie użyteczności publicznej, stawia sobie następujące cele: poszerzanie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, promowanie pedagogiki fortepianowej według tradycji Fryderyka Chopina, jak również wspieranie młodych pianistów.

Kontakt:

Literaturhaus
Kasinostraße 3
64293 Darmstadt


Tel.: +49-6155 7952606