Kulturverein Deutsch-Polnische-Gesellschaft e.V.

Stowarzyszenie kulturalne Deutsch-Polnische-Gesellschaft e.V.

Zrzeszające ponad 300 członków Kulturverein Deutsch-Polnische-Gesellschaft e.V. – Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalne w Hamburgu od 1972 roku kształtuje dialog między ludźmi obu narodów. Stowarzyszenie to wspiera stosunki kulturalne, polityczne, gospodarcze oraz międzyludzkie pomiędzy Niemcami i Polakami. W pierwszych latach działalności celem stowarzyszenia było przezwyciężenie braku dialogu pomiędzy pokoleniem wojennym, a pierwszym pokoleniem powojennym poprzez organizację wspólnych imprez z polskimi partnerami (Dni Polskich w Hamburgu, Dni Hamburga w Gdańsku itp.).

Kontakt:
Berner Heerweg 183
22159 Hamburg

Tel: + 49 (0) 176 - 79 06 06 82