Logo Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg (DPG)

Towarzystwo Polsko-Niemieckie Brandenburgii (DPG)

Niemiecko–Polskie Stowarzyszenie Brandenburgia (DPG) jest zarejestrowanym stowarzyszeniem użyteczności publicznej z siedzibą w Poczdamie. Stowarzyszenie to powstało w roku 1991 i od tego czasu angażuje się na rzecz porozumienia pomiędzy Niemcami i Polakami oraz poszerzania wiedzy na temat sąsiadujących ze sobą krajów. Szczególny nacisk działalność ta kładzie na wspieranie współpracy transgranicznej oraz promocję języka ojczystego polskiego sąsiada w regionie przygranicznym jako, istotnej przesłanki warunkującej lepsze zrozumienie wzajemne.

Kontakt:
Charlottenstr. 31
14467 Potsdam