Hlge. Kiril und Metodi Stuttgart

Българска православна църковна община Щутгарт

Българската православна църковна община „Свети Кирил и Методий“, регистрирана като дружество в Щутгарт, Ви предлага разнообразна програма, а църковните служби се отслужват всяка седмица.

Църковна служба:
събота: 09:00 - 15:00
неделя: 09:00 - 15:00

Контакти:

Tel.:  0157 396 56 862