BSV Edinsto e.V.

BSV Edinsto e.V. Клуб „Помогни си сам“

Edinsto e.V. е сдружение в подкрепа на българите в Мюнхен. Целта е те да си помагат едни на други в социалната и културна интеграция, да обменят опит, да дискутират и да се съветват при разрешаването на административни и други проблеми. Организираме и срещи с представители на различни сфери: на здравното и социално осигуряване, бюрата по труда, социалните служби и много други.

Контакти:

Tal 1,

80331 München, Deutschland

 Postfach 210369, 80673 München