Deutsch-Bulgarische Gesellschaft Hamburg e.V.

Германо-българското дружество Hamburg e. V.

Германо-българското дружество Hamburg e. V. е основано през лятото на 1995 г. Неговата цел е популяризирането на българското изкуство и култура в Хамбург. Посредством информационни събития, четения, изложби и концерти на български културни дейци трябва да се разширят границите на познаване и разбиране на българската култура в Хамбург и по този начин да се заздравят културните връзки между Хамбург и България.

Контакти:
Am Sandtorkai 44
20457 Hamburg

Tel.: +49-40-368 05 705