Impuls e.V. Deutsch-Bulgarische Initiative

Impuls e.V. Клуб за културна дейност

Impuls е сдружение не само на българите, живеещи във Франкфурт, а и на всички приятели на България. Добре дошли при нас са хора от всякакви народности, които искат да изпитат споделеното удоволствие от културния обмен и да спомогнат за интеграцията на българите в германското общество. Интеграцията е възможна само чрез интензивен обмен в областта на културата, образованието, икономиката и социалните въпроси. Организират се и културни прояви.