Polnischer Schulverein “OŚWIATA” in Berlin e.V.

Polskie Towarzystwo Szkolne PTS "Oświata" in Berlin

Polskie Towarzystwo Szkolne PTS "Oświata" zostało założone w 1895 roku w Berlinie. Zadaniem statutowym "Oświaty" jest nauczanie języka polskiego dzieci i młodzieży berlińskiej. Stowarzyszenie "Oświata" poprzez nauczanie języka polskiego i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez oświatowo-kulturalnych, pielęgnuje pośród Polonii berlińskiej polską kulturę, język i tradycje. Pomaga to polskim berlińczykom zachować związek z krajem macierzystym i daje możliwość ich dzieciom poznania i utożsamiania się z krajem przodków.

Kontakt:
Lichtenrader Str. 42
12049 Berlin

Tel: 030/62708745