Podane ceny zostają obniżone automatycznie o 3% VAT do dnia 31.12.2020 roku.
Universität der Drei Generationen (UDG)

Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń (UTP)

Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie (UDG) w Berlinie powstał z inicjatywy berlińskiego stowarzyszenia Policultura e.V., reprezentowanego przez pana Bogusława Flecka. Pomysł założenia stowarzyszenia UDG powstał w odpowiedzi na bieżącą dyskusję o polskich imigrantach w Niemczech, których określa się mianem „imigrantów niewidocznych”. UDG ma służyć między innymi po to, aby język polski uczynić „widzialnym i słyszalnym” w przestrzeni publicznej Berlina. UDG jest dowodem na aktywny wkład wywodzących się z Polski obywateli Berlina w życie kulturalne i intelektualne stolicy Niemiec.

Kontakt:
Unter den Linden 6
10117 Berlin

Tel. mobil: +49 176 83 17 16 09