Logo_Asia Gruen

Asia Markt Grün 亚洲超市提供各色亚洲食品和自制产品

Asia Markt Grün 亚洲超市提供各色亚洲食品和自制产品。超市临近“Hallesches Tor”地铁站和“Obentrautstr./U Mehringdamm”公交站。

营业时间:

星期一 - 星期六: 10.00-19.30

电话:  030 88 55 35 83