Nachhaltigkeit Ortel Mobile

Устойчивост в компанията: Това е важно за Ortel Mobile

Предплатеният доставчик Ortel Mobile подкрепя идеята за устойчивост при производството на своите SIM пакети и рекламни материали. Поради тази причина компанията постави продуктите си на изпитание и реализира цяла серия от мерки за кампания за опазване на околната среда и климата.

Ortel Mobile иска да произвежда по-малко пластмасови отпадъци. Важна стъпка е смяната на носителя на SIM картата: Новата така наречена „Половин SIM“ е само половината от размера на предишния формат на кредитната карта. Това дава възможност на компанията да намали консумацията на пластмаса за своите SIM карти наполовина и да спести няколко тона пластмаса в дългосрочен план. Опаковането на SIM пакетите постепенно се превключва към джобове, направени от 100-процентова рециклирана хартия.