Медицинска помощ без статут за пребиваване

Ако нямаш разрешително за пребиваване в страната и не си здравно осигурен, в случай на заболяване ще получиш безплатна медицинска помощ.

Къде мога да получа безплатна медицинска помощ?

При болест бюрото за медицинска помощ за бежанци в Берлин осигурява такава (безплатно и анонимно). Така нареченото „Medibüro“ в Берлин има опит в предоставянето на медицинска помощ.

Също и Malteser Migranten Medizin предлага безплатен първи преглед и спешна помощ, ако нямаш валиден статут за пребиваване и здравна осигуровка. В Германия има 15 града с техни координационни звена. На уебсайта ще намериш важна информация на различни езици.