Opieka medyczna dla przebywających bez przyznanego statusu

W przypadku choroby osobom nieposiadającym zezwolenia na pobyt oraz ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatna pomoc medyczna.

Gdzie otrzymam bezpłatną pomoc medyczną?

W razie choroby zorganizowaniem bezpłatnej i anonimowej pomocy medycznej zajmuje się Büro für medizinische Flüchtlingshilfe (Biuro ds. Pomocy Medycznej dla Uchodźców) w Berlinie. Biuro to, zwane również „Medibüro”, ma duże doświadczenie w organizowaniu pomocy medycznej.

Jeżeli przebywasz w Niemczech bez przyznanego statusu i nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego, bezpłatne pierwsze badanie oraz opiekę medyczną w nagłych wypadkach zapewni Ci również fundacja Malteser Migranten Medizin.Tego typu punkty kontaktowe znajdują się w 15 niemieckich miastach. Ważne informacje w różnych językach znajdują się na stronie internetowej fundacji.