Studieren in Deutschland: hilfreiche Tipps

Следване в Германия

Атмосферата в германските висши училища е повлияна от смесицата от националности и култури. Общо 17 500 специалности се предлагат в близо 450 висши учебни заведения, признати от държавата. С две думи, изборът е голям. Почти всеки град в Германия има свой университет или висше професионално учебно заведение. Запитайте се коя специалност ви е интересна и къде бихте искали да живеете.

 

Ако желаете да следвате в Германия, трябва да отговаряте на няколко изисквания:

•   Виза и разрешително за пребиваване

Ако живеете в чужбина и желаете да следвате в Германия, са ви нужни виза и разрешително за пребиваване. Ако вече сте в Германия и искате да станете студент, при записването си трябва да представите разрешително за пребиваване.

•   Доказателство за финансиране

Удостоверение за средствата, с които разполагате, ви е нужно тогава, когато идвате от чужбина, за да следвате в Германия. Трябва да докажете, че разполагате с приблизително 8 700 евро годишно. Ако вече живеете в Германия и имате разрешително за пребиваване, не е нужно да доказвате наличието на средства.

•   Разрешение за следване

Т. нар. „разрешение за достъп до висше учебно заведение“ ви дава право да следвате в Германия. Става дума за диплома за завършено средно образование, която в Германия се нарича Abitur. Ако сте завършили училище в чужбина, ви е нужно удостоверение, от което да е видно, че образованието ви се признава в Германия.

•   Познания по немски език

Главното условие за следване в германско висше учебно заведение е да имате познания по немски език. Можете да докажете такива познания с езиков изпит като TestDaF. Информация за него ще откриете тук. Ако сте се записали в международна специалност, не ви е необходим немски език – достатъчно е да имате познания по английски. 

Image

•    Здравна застраховка

За да следвате в Германия, е необходимо да имате здравна застраховка. Документ за такава застраховка ви е нужен при записване във висше учебно заведение и за получаване на разрешително за пребиваване.

Полезна информация по темата „Следване в Германия“ ще откриете на:

•   Помощ при финансиране на следването

В държавните университети в Германия няма учебна такса. Дължи се обаче семестриална такса. Тя включва разходите за семестриална карта, административните разноски и финансирането на университетските столови, общежития и др. Сумата е различна за всеки университет, като най-често варира между 150 и 250 евро.

В Германия студентите, които не разполагат с много пари, могат да получат помощ за обучение. Най-известната програма е Bafög, при която размерът на помощта зависи от средствата на родителите. 

Важно:

Важно е да се знае, че този, който притежава разрешително за постоянно пребиваване, също може да кандидатства за Bafög. По-сложно става тогава, когато притежавате разрешително за пребиваване. Ако сте го получили заради намерението си да остане в Германия, можете да кандидатствате за Bafög. Ако искате да следвате в Германия, а след завършването си да се завърнете в родината си, нямате право да кандидатствате за Bafög.

Освен Bafög, в Германия се предлагат стипендии, насочени пряко към младежи с мигрантски произход. Мрежите за поощрение на таланти, т.е. фондациите като Friedrich-Ebert-Stiftung, подпомагат студенти с мигрантски произход.

Ако не сте сигурни дали имате право да кандидатствате за стипендия в Германия, можете да потърсите съвет. Студентските съюзи към германските висши учебни заведения познават добре отделните източници на финансиране и ще се радват да ви дадат информация. Тук ще откриете студентски съюз в близост до вас.