Studieren in Deutschland: hilfreiche Tipps

Studiowanie w Niemczech

Atmosfera na terenie niemieckich szkół wyższych odznacza się multinarodowością i multikulturowością. W nieomal 450 uznanych państwowo szkołach wyższych realizowanych jest 17500 programów studiów. A zatem wybór jest przeogromny. Niemal we wszystkich miastach niemieckich działają uniwersytety lub wyższe szkoły zawodowe. Najlepiej samemu (-j) sobie zadać pytanie, jakie studia są dla mnie najbardziej interesujące i w jakiej miejscowości chciał(a)bym mieszkać.

Każdy, kto chce studiować na terenie Niemiec, musi spełnić kilka warunków wstępnych.

  Wiza i zezwolenie na pobyt

Każdy, kto chce przyjechać na studia w Niemczech z zagranicy, musi legitymować się ważną wizą pobytową i zezwoleniem na pobyt. Jeżeli już przebywasz w Niemczech i masz zamiar rozpocząć studia, wówczas przy zapisie musisz przedłożyć ważne zezwolenie na pobyt.

•   Dowód finansowania

Każdy kto przybywa na studia z zagranicy musi przedstawić zaświadczenie o posiadanych możliwościach majątkowych. Musisz dowieść, że dysponujesz sumą wynoszącą ok. 8700 EUR na rok. Jeżeli przebywasz na terenie Niemiec już od jakiegoś czasu i dysponujesz ważnymi uprawnieniami do pobytu, wówczas takiego zaświadczenia przekładać nie musisz.

•   Uprawnienia do studiowania

Do rozpoczęcia studiów na terenie Niemiec uprawnia tzw. Hochschulzugangsberechtigung (uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe). Chodzi tu o świadectwo ukończenia szkoły średniej, takie jak niemiecka matura (Abitur). Jeśli ukończyłeś szkołę za granicą, będziesz potrzebować zaświadczenia potwierdzającego, że Twoje świadectwo ukończenia szkoły średniej jest uznawane w Niemczech.

•   Znajomość języka niemieckiego

Warunkiem zasadniczym przyjęcia na studia w niemieckiej szkole wyższej jest znajomość języka niemieckiego. Znajomość języka należy potwierdzić zdanym egzaminem językowym, takim jak np. TestDaF. Stosowne informacje znajdziesz tutaj. Jeżeli masz zamiar studiować w oparciu o międzynarodowy program studiów, znajomość języka niemieckiego nie warunkiem wstępnym – tu wystarczy znajomość języka angielskiego. 

Image

•   Ubezpieczenie zdrowotne

Aby studiować w Niemczech musisz dysponować ubezpieczeniem zdrowotnym. Do zapisu do szkoły wyższej oraz w celu uzyskania zezwolenia na pobyt wymagane jest zaświadczenie ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomocne informacje na temat studiowania na terenie Niemiec znajdziesz na stronie internetowej:

•   Pomoc w finansowaniu Twoich studiów

Na państwowych uniwersytetach w Niemczech nie pobiera się czesnego. Jednakże należy uiścić opłatę semestralną. Opłata ta obejmuje koszty biletu semestralnego, koszty administracyjne oraz finansowanie stołówki (Unimensa), akademika itp. Opłata ta jest zależna od uniwersytetu, najczęściej waha się jednak w zakresie od 150 do 250 EUR.

Studenci, którzy nie dysponują znaczną ilością pieniędzy, mogą w Niemczech ubiegać się o wsparcie finansowe. Najbardziej znanym programem jest Bafög, który zależy od możliwości majątkowych rodziców.

Ważne informacje:

O finansowanie Bafög mogą ubiegać się osoby, które dysponują ważnym zezwoleniem na osiedlenie się. Sprawy komplikują się w przypadku, gdy dysponujesz tylko zezwoleniem na pobyt. Jeżeli zezwolenie na pobyt zostało udzielone z perspektywy rezydenta długookresowego, wówczas również możesz złożyć wniosek do Bafög. Jeżeli natomiast studiujesz w Niemczech, lecz po ukończeniu masz zamiar powrócić do kraju ojczystego, niestety wniosku do Bafög złożyć nie możesz.

Oprócz Bafög istnieje w Niemczech system stypendialny, który jest skierowany bezpośrednio do młodych ludzi ze środowisk imigracyjnych. Uczniów ze środowisk imigracyjnych wspierają sieci promocji uczniów uzdolnionych oraz takie fundacje jak fundacja im. Friedricha Eberta

Jeżeli nie masz pewności, czy i jak możesz ubiegać się o stypendium, zasięgnij porady. Niezbędną wiedzą na temat różnych fundatorów stypendiów dysponują i chętnie udzielają informacji organizacje studenckie niemieckich uniwersytetów. W tym miejscu znajdziesz organizację studencką, działającą w Twoim pobliżu.