Kiedy osoby ubiegające się o azyl mogą podjąć pracę?

Ubiegasz się o azyl i chcesz pracować? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o możliwościach i przepisach w Niemczech, które mogą Cię dotyczyć. Cztery sytuacje:

1. Wniosek o azyl nie został jeszcze złożony

Osoba ubiegająca się w Niemczech o azyl, która nie złożyła jeszcze wniosku, nie może podejmować pracy.

2. Osoba ubiegająca się o azyl

Po trzech miesiącach od daty złożenia wniosku o azyl możesz podjąć pracę pod warunkiem otrzymania zgody Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur für Arbeit). Jak to działa? Aby móc ubiegać się o pracę, musisz posiadać zgodę Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur für Arbeit). Po znalezieniu pracy konieczne jest uzyskanie kolejnego zaświadczenia z agencji.
Wyjątek stanowią osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w tym okresie nie mogą pracować.

Wskazówka:

obowiązkowi weryfikacji przez agencję nie podlegają praktykanci oraz uczniowie. Zatrudnieniem praktykantów, którzy później mogą rozpocząć naukę zawodu, zainteresowane są zwłaszcza zakłady rzemieślnicze.
Image
Odbyłem praktykę w zakładzie murarskim. Najpierw musiałem się porozumiewać na migi, ale z czasem było coraz lepiej
- mówi Abdul (18 lat) z Syrii
Wyjątek: zakaz wykonywania pracy

Niektóre osoby ubiegające się o azyl, na przykład zakwaterowane w ośrodkach dla imigrantów rejestrowane po raz pierwszy (Erstaufnahmeeinrichtung), nie mogą podejmować pracy. Powyższe obowiązuje też najczęściej w odniesieniu do uchodźców z krajów pochodzenia uznanych za bezpieczne. Odpowiednia lista znajduje się tutaj.

3. Pobyt tolerowany

Osobie, której odmówiono udzielenia azylu, jednak jej wydalenie zostało odroczone, wydawana jest zgoda na pobyt tolerowany (Duldung).
W tym przypadku uzyskanie pozwolenia na pracę jest możliwe, jednak konieczne jest spełnienie licznych wymogów! Należy uzyskać pozwolenie na pracę z urzędu ds. cudzoziemców oraz zgodę Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur für Arbeit). Dopiero po spędzeniu czterech lat w Niemczech imigranci z prawem do pobytu tolerowanego mogą pracować bez żadnych ograniczeń.

Rada:

W przypadku imigrantów posiadajacych dokument pobytu tolerowanego, regularna praca może mieć decydujące znaczenie dla mozliwosci pozostania w Niemczech.

4. Osoba uprawniona do otrzymania azylu / osoba ze statusem uchodźcy

Gdy Twoje postępowanie w sprawie udzielenia azylu zakończy się wydaniem zgody, możesz bez żadnych ograniczeń podjąć pracę w Niemczech. Masz wówczas równe prawa i możesz wykonywać każdą pracę, w tym prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Takie prawo przysługuje Ci również, jeśli przebywasz w Niemczech od co najmniej czterech lat.