Zhen Wu Logo

Chinese Sports Club Zhen Wu in Berlin

The main objective of Zhen Wu is preserving and spreading Chinese martial arts. Thanks to the variety of extraordinary teachers, the following styles are taught in the Zhen Wu association: Tong Bei Quan, Praying Mantis, Tai Ji Quan, Yi Quan, Shuai Jiao and Qi Gong.

Sports Club

Contact:

Telephone: 03022328404
Mobiel: 01773254143
Email: info(at)zhenwu-berlin.de